# تاریخ

حرفنگستان زبان و ادب فارسی!

به پیل می‌گوییم: فیل به پلپل می‌گوییم: فلفل به پهلویات باباطاهر می‌گوییم: فهلویات باباطاهر به سپیدرود می‌گوییم: سفیدرود به سپاهان می‌گوییم: اصفهان به پردیس می‌گوییم: ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 85 بازدید

* نخستین های ایران امروز

نخستین های ایران امروز در جهان بزرگ‌ترین تولیدکنندهٔ پسته، با ۲۳۰٬۰۰۰ تن بزرگ‌ترین تولیدکنندهٔ زعفران، ۹۳٫۷٪ تولید دنیا بزرگ‌ترین تولیدکنندهٔ خاویار بزرگ‌ترین تولیدکنندهٔ انواع ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 32 بازدید