# تاریخ

حرفنگستان زبان و ادب فارسی!

به پیل می‌گوییم: فیل به پلپل می‌گوییم: فلفل به پهلویات باباطاهر می‌گوییم: فهلویات باباطاهر به سپیدرود می‌گوییم: سفیدرود به سپاهان می‌گوییم: اصفهان به پردیس می‌گوییم: ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 106 بازدید